Historisk arkiv

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris deles ut høsten 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris deles ut for femte gang høsten 2012. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme det samiske språket. Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2012.

Gollegiella  - Nordisk samisk språkpris deles ut for femte gang høsten 2012 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme det samiske språket.

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris er opprettet av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annet hvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Les mer om språkprisen
Kunngjøringen

Språkprisens formål
Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?
Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå din kandidat!
Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2012. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med begrunnelse på maks. 1 - 2 sider.

Forslag sendes innen 3. september 2012 pr. e-post ([email protected]) eller post til:

Gollegiella - Bedømningskomitéen
SAMI, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
PB 8004 Dep.
0030 Oslo, Norway

Tel: +47 22 24 71 75