Historisk arkiv

Ragnhild Vassvik Kalstad ny statssekretær i FAD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ragnhild Vassvik Kalstad (46) er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

- Jeg ser frem til å sette i gang med jobben, og jeg vil gjerne være en samtalepartner for alle gruppene jeg nå har et ansvar for. Som statssekretær ønsker jeg å være med på å finne de gode løsningene i forholdet mellom samer, de nasjonale minoritetene i Norge og storsamfunnet, sier Ragnhild Vassvik Kalstad.

I tillegg til samer og nasjonale minoriteter, skal Ragnhild Vassvik Kalstad ha ansvar for fylkesmennene, personvern og Statsbygg.

Ragnhild Vassvik Kalstad kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Senter for samisk helseforsking ved Universitetet i Tromsø.