Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringskvartalets framtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har besluttet at departementene skal ligge samlet i og omkring dagens regjeringskvartal. Hvordan man skal gå videre, vil først bli avgjort etter at regjeringen har gjennomført en bred, åpen prosess der ulike parter skal få komme med innspill.

- Vi ønsker å høre hva folk mener før regjeringen tar en endelig avgjørelse om å beholde eksisterende bygninger eller bygge på nytt, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.  Det blir opprettet en egen blogg der alle fram til 1. april kan komme med innspill: Blogg.regjeringen.no/regjeringskvartalet

Beslutningen om å opprettholde et samlet regjeringskvartal er anbefalt ut fra et sikkerhetsmessig ståsted. Samtidig bidrar det til effektiv samhandling og kort vei både departementene imellom og til Stortinget. Ingen av skadene på noen av byggene gjør det nødvendig å rive. Konstruksjonene står trygt, men må repareres. Høyblokken har størst utbedringsbehov utover de skadene bomben forårsaket.

Det skal nå gjennomføres en konseptvalgsutredning. Et alternativ vil være å bygge opp regjeringskvartalet slik det var før 22. juli. Det er også mulig å rive alle bygningene, men det er også flere mellomalternativer. I tillegg vil regjeringen at det legges frem alternativer som også rommer muligheten for å flytte Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet til regjeringskvartalet. Derfor vil det bli utarbeidet flere alternativer i den videre prosessen. 

- I de nærmeste månedene må vi veie de ulike argumentene mot hverandre, dette er ingen enkel avgjørelse og heller ikke en prosess det må tas lett på, sier Aasrud.

Aasrud sier også at regjeringen har besluttet at utvikling av regjeringskvartalet skal skje med statlig, ikke kommunal plan. Dette gjøres av hensyn til sikkerhet og framdrift. Det betyr at staten tar ansvar for å drive fram planarbeidet, men alle berørte instanser skal selvsagt bli hørt i henhold til plan- og bygningslovens krav.

Det er foreløpig ikke gjennomført økonomiske kalkyler i tilknytning til de ulike alternativer. Dette skal gjøres gjennom ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1).

***

Dokumenter:

Faktaark - Departementenes lokalisering (PDF)

Faktaark: Statsbygg - Arbeidet i Regjeringskvartalet (PDF)

***

Informasjon fra det offentlige skal være lett å lese. FAD bruker Liks til å teste hvor enkel teksten er. Denne pressemeldingen har en verdi på 42. Det er det samme som vanlig avistekst. Les mer om arbeidet med et bedre og klarere språk i staten hos Klarspråk.no.