Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samarbeidsavtale mellom regjeringen og ideelle organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen og ideell sektor undertegnet i dag en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester. Et viktig tiltak i avtalen er å etablere en møteplass der regjeringen og ideelle organisasjoner kan drøfte sentrale prinsipielle spørsmål og rammebetingelser.

Regjeringen og ideell sektor undertegnet i dag en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester. Et viktig tiltak i avtalen er å etablere en møteplass der regjeringen og ideelle organisasjoner kan drøfte sentrale prinsipielle spørsmål og rammebetingelser. 

- Jeg er svært fornøyd med denne avtalen. Ideelle organisasjoner har ofte høy kompetanse og stort engasjement og gjør en kjempejobb innenfor helse- og omsorgssektoren.  Denne avtalen kan bidra til å utvikle nye og fremtidsrettede tilbud, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Avtalen anerkjenner at ideell sektor er en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen, og skal bidra til bedre samarbeid mellom staten og ideell sektor. Målsettingen med avtalen er å videreutvikle og forbedre pasienters og brukeres tjenestetilbud. Avtalen fastsetter de overordnede prinsippene for samarbeidet og nedfeller visjonen for samarbeidet og samarbeidsform. 

Avtalen inngås mellom regjeringen representert ved fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS bedrift, som representerer ideelle aktører som leverer helse- og sosialtjenester til statlige virksomheter. 

Samarbeidsavtale (PDF)