Historisk arkiv

Spør innbyggerne hva de mener om offentlige tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Denne uken får 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn et spørreskjema i posten fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Her får de anledning til å si sin mening om offentlige tjenester som for eksempel NAV, politi, fastlege, sykehus, omsorgsbolig, barnehage og skole. Informasjonen skal brukes til å gjøre offentlige tjenester bedre.

– Regjeringen vil at offentlige tjenester skal være best mulig. Da må vi lytte til brukerne.  Gjennom innbyggerundersøkelsen får offentlige virksomheter informasjon om hvordan brukerne opplever tjenestene fra det offentlige. Denne kunnskapen skal brukes til å videreutvikle og brukertilpasse tjenestene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Difi gjennomfører undersøkelsen annethvert år på oppdrag fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Årsaken til at undersøkelsen sendes per brevpost, er at svarprosenten blir høyest på denne måten. Respondentene kan også svare på nettet. Der kan de i tillegg til bokmål og nynorsk svare både på polsk, engelsk og urdu.

-  Vi er spente på å se om tilfredsheten med offentlige tjenester går riktig vei. Svarene vil bli brukt til å forbedre de offentlige tjenestene der det trengs mest. Vi oppfordrer alle som mottar undersøkelsen til å svare, sier Difi-sjef Hans Christian Holte.

TNS Gallup gjennomfører innbyggerundersøkelsen på vegne av Difi. Den skal bidra til mer fakta og mindre synsing om hvordan det står til med det offentlige tjenestetilbudet. Dette er andre gang staten gjør en så stor og bred undersøkelse. Forrige undersøkelse ble foretatt i 2010.

Alle resultater vil bli offentliggjort på Difis nettsider våren 2013.