Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Staten inngår avtale med BankID

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

BankID Norge er tildelt kontrakt for å levere elektronisk ID (eID) på høyt sikkerhetsnivå til offentlige digitale tjenester. Dette innebærer at 2,8 millioner innbyggere som bruker BankID fra slutten av november får tilgang til alle offentlige nett-tjenester, også de som krever høy sikkerhet. Fornyingsminister Rigmor Aasrud forventer nå flere og mer avanserte tjenester som følge av tildelingen.

- Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå får inn BankID i tillegg til Buypass og Commfides. Innbyggerne får flere trygge og gode løsninger som kan brukes til alle offentlige tjenester på nett, også de som krever høy sikkerhet. Dette gjelder for eksempel ”Mine resepter” og ”Mine egenandeler” sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Aasrud mener tildelingen vil fremme digitaliseringen av offentlige tjenester.

- Når BankID nå kan brukes mangedobles kundegrunnlaget for digitale tjenester på høyt sikkerhetsnivå. Nå ligger alt til rette for utvikling av flere og mer avanserte digitale tjenester. Dette gir mer effektiv bruk av offentlige ressurser, sier Aasrud.

eID på høyt sikkerhetsnivå er en forutsetning for at innbyggerne skal få tilgang til offentlige tjenester med personsensitivt innhold på nett. Til slike tjenester har innbyggerne kunnet bruke privat eID fra Commfides og Buypass som samlet har om lag 400 000 brukere. Med BankID som innloggingsalternativ til offentlige tjenester får 2,8 millioner BankID-brukere samme tilgang.

Sammen med MinID gjør de nye avtalene at regjeringen har oppfylt målet om at innbyggerne enkelt kan logge seg inn på alle digitale tjenester fra det offentlige. Innbyggerne vil gjennom Difis innloggingstjeneste, ID-porten, møte det samme innloggingsbildet på tjenester fra mer enn 270 offentlige virksomheter, og får med BankID som nytt innloggingsvalg.

BankID har omtrent like mange brukere som Difis egen MinID. Men BankID har et større bruksområde, fordi den kan benyttes til tjenester på høyeste sikkerhetsnivå, for eksempel tjenester som gjelder helseopplysninger. Det kan ikke MinID, som er på mellomhøyt sikkerhetsnivå.

– Nå er utbredelse på høyeste sikkerhetsnivå på plass. Om et par uker er BankID integrert med ID-porten, så offentlige virksomheter kan sette fart på å lage gode digitale tjenester der det er mulig, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

I tillegg til at BankID er tildelt kontrakt som ny leverandør i ID-porten, er også Buypass og Commfides tildelt nye kontrakter som følge av konkurransen. Avtalene som er inngått vil ha en varighet på to år, med opsjoner på forlengelse på ytterligere fire år (1+1+1+1). Avtalene gjelder autentisering (innlogging), og har signering og meldingskryptering som opsjoner som kan utløses ved behov.  Difi er avtalepart med leverandørene, og har inngått kontraktene på vegne av hele offentlig sektor.