Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvalg skal foreslå forenkling av offentlig innkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kongen i statsråd har i dag nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er forenkling og fleksibilitet.

- Jeg har fått en rekke tilbakemeldinger på at reglene er for kompliserte, byråkratiske og vanskelige å bruke. Det er viktig at regelverket legger til rette for kostnadseffektive innkjøp og ikke skaper unødig administrasjon og tidsbruk, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjennomfører blant annet EUs regler om offentlige anskaffelser. I tillegg har vi særnorske bestemmelser for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs regler. Dette gjelder for anskaffelser under visse størrelser, såkalte terskelverdier. Det gjelder også visse typer tjenester som i begrenset grad er regulert av EU, for eksempel helse- og sosialtjenester.

Utvalget skal blant annet vurdere behovet for, eventuelt omfang av og innhold i særnorske regler om offentlige anskaffelser. Utvalgets forslag skal sikre de grunnleggende prinsippene bak regelverket for eksempel sikre effektiv offentlig ressursbruk gjennom effektiv konkurranse, sikre likebehandling og forutberegnelighet for markedsaktørene, forhindre korrupsjon og sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Utvalget består av:

  • Inger Roll-Matthiesen, advokat, Oslo (leder)
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi, Oslo
  • Kurt Richard Brekke, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen
  • Gro Amdal, advokat og medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), Stavanger
  • Lars Johan Frøyland, logistikk- og innkjøpssjef i Helse Vest, Stavanger
  • Nina Ramstad Aatlo, advokat i KS, Oslo
  • Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, Oslo
  • Henrik Renner Fredriksen, advokat i Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
  • Marianne Breiland, rådgiver i LO, Oslo
  • Helmuth Liessem, generalsekretær i Kirkens sosialtjeneste, Bergen

Utvalgets mandat (pdf)

Til toppen