Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Urfolk trenger vår anerkjennelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag er en merkedag for 5000 ulike urfolksgrupper verden over. 9. august er FNs internasjonale urfolksdag. Dagen er også en dag for å vise solidaritet med urfolksgrupper som lever under vanskelige forhold.

Verdens urfolk utgjør over fem prosent av verdens befolkning, mer enn 370 millioner mennesker fordelt på drøyt 90 land. De fleste urfolk lever under vanskelige forhold, og mange opplever både undertrykking og forfølgelse.

- Verdens urfolk representerer et stort språklig og kulturelt mangfold som beriker oss. Dette markerer vi i dag, sier sameminister Rigmor Aasrud.

- Mange urfolk er utsatt for undertrykkelse og forfølgelse og trenger vår støtte og anerkjennelse. Regjeringen vil derfor fortsatt være en aktiv part i internasjonalt arbeid for dialog mellom stater og deres urfolksgrupper, sier Aasrud.

Neste år arrangerer FN en egen Verdenskonferanse for urfolk, den første der nasjonalstater og urfolk møtes for å drøfte forpliktelsene nasjonalstatene har overfor urfolk. For på en best mulig måte å forberede verdens urfolk til denne konferansen, var Sametinget vertskap for en internasjonal forberedende urfolkskonferanse i Alta i juni 2013. Dette resulterte i et sluttdokument som over 600 urfolksdelegater fra alle verdens urfolksregioner nå står bak.

- Dette handler om internasjonal urfolkssolidaritet. Urfolk er minoriteter i nesten samtlige land, derfor er det uvurderlig viktig for Sametinget at urfolk så langt det lar seg gjøre taler med en felles stemme. Vårt globale felleskap er det som styrker oss, og denne dagen er en fin anledning til å sette lys på dette, sier sametingsråd Vibeke Larsen.

Verdens urfolksdag ble etablert i 1994, og 9. august er datoen for det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Arbeidsgruppen var en del av prosessen som førte til at FNs generalforsamling vedtok FNs erklæring om urfolks rettigheter i 2007.

Samene har status som urfolk i Norge, og 9. august er samisk flaggdag.

Til toppen