Historisk arkiv

621 millioner til sikring og drift av erstatningslokaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Midlene skal brukes til husleie og sikringstiltak i departementenes erstatningslokaler.

Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Midlene skal brukes til husleie og sikringstiltak i departementenes erstatningslokaler.

Flere departementer som ble berørt av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 har flyttet inn i erstatningslokaler. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 621 millioner kroner til å dekke kostnadene til erstatningslokalene. Dette beløpet omfatter 406 millioner kroner til husleie og 215 millioner kroner til sikringstiltak.

Arbeidet med å sikre og utbedre regjeringskvartalet og erstatningslokaler har pågått siden 22. juli 2011. Sikringstiltakene som nå skal gjennomføres er blant annet fasadesikring, adgangskontroll og mer langsiktig løsninger for områdesikring, såkalt perimetersikring, i tilknytning til erstatningslokalene.