Historisk arkiv

800 000 kroner til prosjekter for nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen gir totalt 810 000 kroner til tiltak for skogfinner, jøder, romani og rom.

Regjeringen gir totalt 810 000 kroner til tiltak for skogfinner, jøder, romani og rom.

- De nasjonale minoritenes kultur er en del av Norges kulturmangfold. Prosjektene er viktige bidrag for å fremme kunnskap om gruppene og til å fremme de nasjonale minoritetenes kultur sier statsråd for nasjonale minoriteter, Rigmor Aasrud.

Det primitive teater får 30 000 kroner til å sette opp Spillet om innvandrerne under Finnskogdagene ved Finnetunet på Svullerya. I tillegg får Kongsvinger kommune videreført tilskuddet til det treårige skoleprosjektet En grenseløs Finnskog som startet opp i 2012. Prosjektet skal trekke den skogfinske kulturarven inn i skolens lokale læreplaner og gjøre elevene kjent med og stolte av den skogfinske kulturarven.

Jødisk museum i Trondheim får 100 000 kroner til utvikling av en filmserie som tar utgangspunkt i de jødiske helligdagene og jødiske ritualer og tradisjoner i Norge. Filmene skal brukes som del av et opplysnings- og undervisningsopplegg, i tillegg til at de skal ligge tilgjengelig på museets hjemmesider.  Prosjektet er et samarbeid mellom de jødiske museene i Trondheim og Oslo.

Halden historiske samlinger har siden 2007 arbeidet for at romanifolket/taternes kultur og historie skal bli en del av den allmenne historien på tvers av riksgrensen, i samarbeid med Bohusläns museum. Museene har drevet Det skandinaviske reisendekartet siden 2010 sammen med romanifolket/taternes organisasjoner. Prosjektet får 60 000 kroner i støtte til dette prosjektet i 2013, og er også støttet av Romanifolket/taternes kulturfond.

Den internasjonale sigøynerfestivalen Iagori har 15-årsjubileum i år, og får 340 000 kroner til årets festival. Festivalen trekker til seg de fremste utøverne innen internasjonal sigøynermusikk og dans. I forbindelse med jubileet ønsker de å samle de mest fremtredende av artistene som har opptrådt på de tidligere festivalene.

Det blir også gitt 80 000 kroner i støtte til å markere den internasjonale romdagen i Oslo 8. april. Arrangementet  er i regi av to romorganisasjoner.

Se hele fordelingen av tilskuddsmidler til nasjonale minoriteter