Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Alle får tilbud om bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har som mål at Norge skal være blant de beste i Europa både når det gjelder tilbud av bredbånd og når det gjelder andelen som bruker bredbånd. Alle husstander skal ha et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet.

Regjeringen har som mål at Norge skal være blant de beste i Europa både når det gjelder tilbud av bredbånd og når det gjelder andelen som bruker bredbånd. Alle husstander skal ha et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet.

- Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter og et konkurransedyktig næringsliv. Alle skal ha tilgang til bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Bredbåndspolitikken skal fortsatt være markedsorientert. For å fremme bredbåndsutbygging vil regjeringen legge til rette for at de kommersielle tilbyderne bygger ut godt bredbånd til flest mulig, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

Regjeringen vil:

 • Arbeide for mest mulig kostnadseffektiv utbygging
  Dette vil blant annet omfatte å bidra til enklere regler for graving i offentlig grunn, føre effektivt tilsyn med at regelverk for samlokalisering overholdes,  vurdere system for koordinering av gravearbeider, vurdere å etablere krav til standardisert, geografisk registrering av  føringsveier og legge til rette for plassering av sendestasjoner og annet ekomutstyr på offentlige bygg og eiendommer.
 • Gi alle tilgang til bredbånd av grunnleggende god kvalitet
  Regjeringen har som ambisjon at alle husstander (100 pst) skal ha tilgang til et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det bevilges midler på minimum 150 millioner kroner per år inntil målet er nådd. Midlene rettes mot områder som ikke har bredbåndstilbud.
 • Arbeide for et godt og fremtidsrettet tilbud av mobilt bredbånd
  Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil tildele frekvensressurser fra frekvensbåndet 790-862 MHz. Dette vil bidra til et bedre tilbud av mobilt bredbånd. Det vil, for en del av båndet, stilles krav om dekning av 98 prosent av befolkningen innen fem år, med gjennomsnittlig overføringshastighet på minimum 2 Mbit/s.
 • Legge til rette for konkurranse i bredbåndsmarkedet
  Myndighetene vil legge til rette for bærekraftig konkurranse i bredbåndsmarkedene gjennom effektiv markedsregulering.
 • Legge til rette for økt sikkerhet og robusthet i telenettene
  Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil  styrke sikkerheten og beredskapen i nettene gjennom endringer i ekomloven og i samarbeid med tilbyderne.

Les mer: