Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Anbudskonkurranse om digital post til innbyggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Anskaffelse av digital postkasse for innbyggerne er lyst ut. Alle innbyggere vil få tilbud om å motta sikker digital post fra forvaltningen i sin selvvalgte, digitale postkasse i løpet av 2014.

- Denne kunngjøringen er en viktig milepæl i realiseringen av regjeringens digitaliseringsprogram. Vi er også i ferd med å endre forvaltningsloven slik at digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv blir hovedregelen. Etter planen skal alle innbyggerne få tilbud om digital postkasse neste sommer, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen har besluttet at innbyggerne skal kunne velge mellom flere digitale postkasser og at disse skal anskaffes i markedet. På denne måten vil innbyggerne få posten fra det offentlige samme sted som de får privat post.

- Vi er veldig glade for at konkurransen om å levere løsninger for digital post nå er i gang. Dette vil gi oss gode, sikre og innovative løsninger til det beste for innbyggerne, sier Aasrud.

I regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt fram i april ifjor, satte regjeringen seg som mål at innbyggere og næringsliv skal slippe å bruke papirpost, og heller kommunisere digitalt med forvaltningen. En digital postkasse for all offentlig post vil gjøre den digitale kommunikasjonen lettere, mer effektiv og sikrere. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utlyst en anbudskonkurranse om digital postkasse i dag.

- Ingen skal trenge å bekymre seg over det som nå skjer. Det er ikke slik at alle vil få digital post over natta. De som ikke ønsker å ta i bruk en digital postkasse skal enkelt og greit kunne reservere seg og motta papirpost. Vi planlegger nå hvordan vi skal informere innbyggere og lage gode ordninger for de som vil reservere seg, sier Aasrud.

Flere og flere brukere benytter seg av nettjenester, også de som er godt voksne. Ferske tall fra Dagligbankundersøkelsen 2013 (Finans Norge og TNS Gallup) viser en økning i nettbankbrukere over 66 år, fra 47 prosent i 2011 til 60 prosent i 2013. De eldre blir mer digitale for hvert år.  Tall fra NAV viser det samme. I dag mottar NAV 62 % av søknadene om alderspensjon digitalt. 

- Alle skal bli godt informert og reservasjonsordningen skal være enkel. Det skal bli mulig reservere deg per telefon, brev, epost, internett. Her tar vi gjerne i mot gode forslag, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

- Postkassen skal være enkel å bruke. Du skal kunne logge deg på med BankID eller MinID som flere kjenner fra før. Når du først er innlogget kan du gå videre til andre offentlige digitale tjenester. Vi har høye krav til brukervennlighet og utforming slik at tjenesten kan brukes av alle. Det betyr at du for eksempel skal ha mulighet for forstørring av skrift dersom du ser dårlig. Du kan også velge mellom flere språk, sier Aasrud.

Samtidig som postkasseløsningen kommer på plass, er målet at alle de største statlige tjenestene skal være digitale i første halvdel av 2014.

Samfunnsøkonomiske analyser gjort av Difi, viser at digital post gir stor nytte for forvaltningen og samfunnet.

Erfaringer fra Danmark, som har hatt en slik løsning i flere år, viser at de fleste innbyggerne tar en slik løsning i bruk. Digital post til innbyggerne har også vist seg å være god ressursbruk, med opp til 80 prosent kostnadsbesparelse for offentlig sektor.