Historisk arkiv

Elektronisk faktura i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske faktura på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015.

Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske faktura på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015.

- Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører. Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Nå vil også leverandører til statlige forvaltningsorgan bli pålagt å sende sine elektroniske faktura på EHF-format.

Kravet går frem av den reviderte forskriften om IT-standarder i offentlig forvaltning, som regjeringen har vedtatt. Forskriften erstatter også kravet om bruk av ODF ved utveksling av redigerbare dokumenter med et krav om at offentlige virksomheter plikter å kunne ta i mot de vanlige dokumentformatene som ODF og OOXML. Det er også bestemt at standardiseringsrådet nå skal være et rådgivende organ for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og ikke for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Den første versjonen av standardiseringsforskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Sommeren 2011 ble den revidert første gangen og utvidet med standarder knyttet til blant annet video, lyd og bilder på offentlige nettsider. Der ble også standardformat for elektronisk faktura gjort obligatorisk for staten.  

Krav om elektronisk faktura er en del av regjeringens digitaliseringsprogram for offentlig sektor. Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. I følge rapporten ”Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten”, kan elektronisk fakturering gi staten en innsparing på 1,9 milliarder kroner over 15 år.