Historisk arkiv

Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen legger i dag fram 45 tiltak som vil forenkle hverdagen for innbyggerne. Tiltakene er et resultat av innspill fra innbyggerne på bloggen ”Enkelt og greit” og møter med ulike organisasjoner tidligere i år.

Regjeringen legger i dag fram 45 tiltak som vil forenkle hverdagen for innbyggerne. Tiltakene er et resultat av innspill fra innbyggerne på bloggen ”Enkelt og greit” og møter med ulike organisasjoner tidligere i år.

- Regjeringens forenklingsinitiativ har resultert i gode, konkrete tiltak. I rapporten ”Enkelt og greit” presenterer vi alle tiltakene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Her er noen eksempler:

  • Det skal bli enklere å søke om foreldrepenger. Regjeringen planlegger nye digitale løsninger, og ønsker å forenkle regelverket slik at det blir enklere og mer fleksibelt å søke om foreldrepenger.
  • Helseattester skal samordnes. I dag finnes det flere forskjellige attester for ulike aktiviteter og av og til kreves flere attester innenfor ett og samme yrke. Attestene må oppdateres jevnlig. Det er tidkrevende og mye å holde styr på.
  • Vi skal forenkle innrapporteringer for frivillige organisasjoner
  • NAV planlegger selvbetjeningsløsninger på mange av sine områder: Foreldrepenger, sykepenger, barnetrygd og dagpenger.
  • Alle skjemaer fra NAV skal være digitale i løpet av 2013/2014. I dag må nesten alle søknader sendes til NAV i posten.
  • Alle lønnstakere får elektronisk skattekort fra 2014. I dag må man levere skattekortet på papir.

Selv om innbyggerne er godt fornøyd med offentlige tjenester – noe Innbyggerundersøkelsen fra 2013 viser - er det flere områder som trenger fornying, effektivisering og forenkling.

Derfor inviterte statsministeren og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud alle innbyggerne til å komme med innspill om hva som kan gjøres enklere eller bedre.  Til sammen kom det over 300 forslag.

- Det er helt meningsløst at man skal måtte hente et papirskjema på et kontor, sende det i posten og at det så skal punches inn på nytt av en ansatt i den andre enden, sier Aasrud.

Hun mener det har vært viktig å få innspill og ideer fra de som bruker de offentlige tjenestene.

- Noen av tiltakene er vi allerede i gang med. Andre forslag, for eksempel det som handler om endringer i regelverk, må vi bruke noe mer tid på, sier Aasrud.