Historisk arkiv

Ny eforvaltningsforskrift gjør digital kommunikasjon til hovedregel i forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag har regjeringen sendt forslag til endringer i eForvaltningsforskriften på høring.

I dag har regjeringen sendt forslag til endringer i eForvaltningsforskriften på høring.

Stortinget vedtok 3. juni endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. I forslag til endringer i eforvaltningsforskriften, som nå er sendt på høring, foreslår regjeringen konkrete regler om en løsning for digital post fra forvaltningen til innbyggere og om et register over digital kontaktinformasjon.

- Vi er nå enda et skritt nærmere å realisere en løsning for sikker digital post til innbyggere. Det skal være enkelt og oversiktlig å få brev fra det offentlige i en sikker digital postkasse. Du kan få svar på barnehagesøknader, foreldrepenger, pensjon eller andre vedtak uansett hvor du befinner deg, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I slutten av mai kunngjorde Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) anskaffelse av løsning for digital postkasse til innbyggerne. I løpet av neste år vil alle få tilbud om sikker digital postkasse for mottak av brev fra det offentlige.

- Overgangen til digital kommunikasjon vil gå gradvis og vi begynner med dem som allerede er digitalt aktive. Det er viktig å merke seg at det skal være enkelt å reservere seg mot digital post. Hvis du reserverer deg, vil du fortsatt motta brev på papir, sier Aasrud.

Regler om digital postkasse, kontaktregister og reservasjonsadgang skal fastsettes i eforvaltningsforskriften som nå sendes ut på høring.

- Valgfriheten skal være reell og reservasjonsordningen skal være enkel. Alle skal bli godt informert og du skal selvfølgelig kunne velge om du vil reservere deg per telefon, brev, epost eller på internett, sier Aasrud.

Forslaget er et ledd i oppfølging av regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem i april 2012.

- Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev. Dette er både arbeidskrevende og dyrt. Forslaget til regelendring er et skritt i retning av en fulldigital og mer kostnadseffektiv forvaltning, sier Aasrud.