Historisk arkiv

Sikring av den jødiske synagogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

- Vi ser at det er en økt antisemittisme i Norge, og at norske jøder opplever trusler. Alle skal kunne leve trygt i Norge. Regjeringen har derfor satt av 1 million kroner i 2014 til å dekke den daglige driften av sikkerhetstiltakene rundt synagogen, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Det Mosaiske Trossamfund fikk 500 000 kroner til sikringstiltak i Revidert nasjonalbudsjett i 2013. Justisdepartementet bevilget i 2012 støtte til fysisk sikring ved synagogen.