Historisk arkiv

Vil gjøre det enklere å tilby og bruke skytjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Det skal bli lettere å ta i bruk skytjenester. Regjeringen vil utarbeide veileder, kravspesifikasjoner og standardavtaler for offentlige og private virksomheter som ønsker å ta i bruk skytjenester. Med dette vil regjeringen oppnå mer effektiv IT-drift og fremme norsk IKT-næring.

- Jeg ønsker en mest mulig kostnadseffektiv IT-drift i det offentlige. Krevende spørsmål om blant annet personvern har gjort det vanskelig for offentlige virksomheter å ta i bruk skytjenester. Med veiledning, sjekklister og mer samordnet innkjøp vil vi gjøre det lettere å gjøre gode IT-valg i det offentlige, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Tradisjonelt har programvare og tjenester blitt kjørt lokalt på brukenes datamaskiner eller virksomhetenes egne servere. I stadig større grad blir programvare og tjenester nå levert ved behov over internett. Dette kalles gjerne for ”skytjenester”. Det viktigste kjennetegnet på en skytjeneste er forretningsmodellen, som er basert på at man kun betaler for det man bruker – enten det er e-postkontoer, lagringsplass eller prosessorkapasitet. Dette gjør at enkelte virksomheter kan spare mye penger sammenliknet med å kjøre fra egne servere.  Samtidig kan hverdagen bli enklere for mange som i dag har komplekse IT-systemer eller vanskeligheter med å finne rett kompetanse.  Aasrud ønsker også å fremme utvikling av norske skytjenester.

- I dag er det mange utenlandske skytjenester på markedet. Ved å bevisstgjøre og gjøre det enklere for innkjøpere håper jeg vi bidrar til å styrke kundegrunnlaget også for norske skytjenester og slik fremme norsk næringsliv, sier Aasrud.

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for utvikling av grønne datasentra som kan levere ulike typer skytjenester. Norge har gode forutsetninger for drift av slike datasentre og kan tilby rammebetingelser som er konkurransedyktige. Mange aktører arbeider i dag med ulike konsepter på dette området.

Norge følger nøye med på EUs politikkutvikling på dette området. Det foregår også et arbeid på dette området på nordisk nivå, i regi av Nordisk ministerråds sekretariat. Norge deltar i dette arbeidet.

Les mer: