Historisk arkiv

Nettskap 2.0

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nett-TV

Statsråd Rigmor Aasrud presenterte onsdag 23. juni prosjektene som får støtte fra Nettskap 2.0-midlene.

Nettskap 2.0 har vært en støtteordning for folk som ønsker å utnytte web 2.0-teknologi og brukergenerert innhold på nye måter og skape tjenester som kan bidra til å fremme innovasjon, verdiskaping, demokrati og åpenhet.

Kjøreplan for seminaret:

  • Nettskap 2.0: Innovasjon og tjenesteutvikling på nye måter? Statsråd Rigmor Aasrud
  • Ekspertpanelet uttaler seg
  • Kort presentasjon fra 3 utvalgte Nettskap-prosjekter
  • Kommentarer fra Innovasjon Norge ved spesialrådgiver Tor Mühlbradt.