Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ettårsmarkering av 22. juli i regjeringskvartalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nett-TV

Ettårsdagen for angrepene mot Utøya og i regjeringskvartalet ble markert på ulike måter rundt om i landet. I regjeringskvartalet var det kransenedleggelse kl. 09.30.

Logo for nasjonal ettårsmarkering av 22.7.12

(Design: NRK)

Ettårsdagen for angrepene mot Utøya og i regjeringskvartalet ble markert på ulike måter rundt om i landet. I regjeringskvartalet var det kransenedleggelse kl. 09.30.

Mer om arrangementet i regjeringskvartalet

Regjeringens nettside for 22.7.12