Historisk arkiv

På nett med innbyggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringens digitaliseringsprogram

Regjeringen Stoltenberg la frem sitt digitaliseringsprogram "På nett med innbyggerne" 11. april 2012.

Regjeringen Stoltenberg la frem sitt digitaliseringsprogram "På nett med innbyggerne" 11. april 2012.

Regjeringens mål er at

  • den statlige forvaltningen så langt det er mulig, skal være tilgjengelig på nett
  • nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv
  • en digital forvaltning skal gi bedre tjenester
  • digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning.