Historisk arkiv

Enkelt og greit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Innbyggerne i Norge er fornøyde med å bo og leve i Norge. Likevel er det flere områder som trenger fornying, effektivisering og forenkling. I denne rapporten presenterer vi 45 tiltak som vil forenkle hverdagen for deg og meg.

Innbyggerne i Norge er fornøyde med å bo og leve i Norge. Sammenliknet med innbyggerundersøkelsen 2010 er tilfredsheten med offentlige tjenester jevnt over god og stigende. Innbyggerne mener de får mer kvalitet for skattepengene i dag enn i 2010. Likevel er det flere områder som trenger fornying, effektivisering og forenkling.

Derfor inviterte vi alle til å komme med innspill på hva som kan forbedres.
Vi spurte:

  • Hvilke tjenester kan det offentlige levere på en bedre måte?
  • Hva bør det offentlige slutte med?
  • Hvilke tjenester savner du?

Vi har fått over 300 innspill fra innbyggere, frivillige organisasjoner og ansatte i offentlig sektor. Vi åpnet en blogg for forslag, vi spurte brukerorganisasjonene, og vi inviterte til samråd for å få forslag. I denne rapporten presenterer vi 45 tiltak som vil forenkle hverdagen for deg og meg.

Enkelt og greit - 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg (pdf)

Dokumentet i EPUB-format (801 kb)