Historisk arkiv

Ansiktsløftning for Oscarshall Slott

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

15.11.06

Ansiktsløftning for Oscarshall Slott

Det står kvinner bak, også når det gjelder Oscarshall. Oscar I 's Josefine bidro i sin tid sterkt med initiativ og penger til å få bygget lystslottet, nå følger fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys opp med rundt 95 millioner kroner til en høyst påkrevet rehabilitering.

Lystslottet som er et av landets viktigste nasjonale kulturminner, må gjennom en full rehabilitering både innvendig og utvendig. Det skal legges inn strøm, vann og avløp i tillegg til at bassenger og parkanlegg skal gjennom en fullstendig fornyelse.

Hovedbygningen er et tidlig eksempel på arkitektur og innredningskunst med et helhetlig preg helt ned til den minste detalj, hvor den gang relativt ukjente norske kunstnere fikk i oppdrag å dekorere veggene. I dag er Adolph Tiedeman, Hans Gude og Joachim Frich langt bedre kjent.

Slottet som er underlagt H.M. Kongens disposisjonsrett, gjenåpnes som museum i 2009. Det arbeides for å anlegge fergeanløp slik at lystslottet kan bli et naturlig startsted for folk som skal videre til Folkemuseet og vikingskip, for så å avslutte med en dukkert ved Bygdøy Sjøbad.

Dette er et av flere tiltak regjeringen har gjort på Bygdøy for å ta vare på kulturarven og øke tilgjengeligheten for folk flest. Oppussingen av Bygdøy kongsgård, utvidelse av stranden på Huk og rehabilitering av strandområdet ved Bygdøy Sjøbad er andre grep.

På bildet fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og slottsforvalter Ragnar Osnes foran bilder av Josefine og Oscar I.