Historisk arkiv

Åpent møte om referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Departementet arrangerer et åpent møte om referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter tirsdag 19. juni kl. 12.30 – 14.00. Påmelding innen 15. juni.

Departementet arrangerer et åpent møte om referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter tirsdag 19. juni kl. 12.30 – 14.00.  Påmelding innen 15. juni.

Utstrakt bruk av åpne IKT-standarder er viktig for å oppnå god elektronisk samhandling i og med offentlig sektor. Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbygger eller bedrift benytter seg av.

Etablering av forvaltningsstandarder basert på åpne IKT-standarder er høyt prioritert i bl.a. stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle.

Forvaltningsstandarder er standarder som Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) anbefaler eller som gjennom forskrift eller på annen måte er gjort obligatorisk for offentlige virksomheter. Disse standardene skal samles i en såkalt referansekatalog tilgjengelig på Internett. Katalogen vil primært omfatte forvaltningsstandarder av betydning for flere fagsektorer i det offentlige.

Standardiseringsrådet har fått i oppdrag fra FAD å lage et forslag til referansekatalog over forvaltningsstandarder. Rådets forslag er sendt på høring med høringsfrist 20. august 2007.

I dene forbindelse arrangerer departementet et åpent møte om referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter tirsdag 19. juni.

 • Tidspunkt: 19. juni, kl. 12.30 – 14.00
 • Sted: Auditoriet i bygg R5, Akersgata 59

Påmelding innen 15. juni kl. 12 til An-Magritt Øye (tlf. 22 24 03 01 / An-Magritt.Oye@fad.dep.no)

Agenda:

 • Velkommen v/FAD
 • Innledning v/Olaf Østensen, leder for Standardiseringsrådet
 • Kort kommentarrunde som innledning til paneldebatt
  - IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid
  - Microsoft, Eirik Lae Solberg
  - KS/standardiseringsrådet til KS, Arild Sandnes
  - IBM, Hanne Sortberg
 • Paneldebatt med spørsmål fra salen
 • Avslutning v/FAD