Historisk arkiv

Det offentlige bør lære av nye nettfenomener

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Offentlige myndigheter har noe å lære av nye nettfenomener som YouTube, MySpace, Facebook og Wikipedia, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys i en tale til internasjonale IKT-eksperter og beslutningstakere i Lisboa i går.

Folk bruker ikke Internett kun til informasjonssøk. Nye nettfenomener representerer en ny form for deltakelse på Internett. - Offentlige myndigheter har noe å lære av nye nettfenomer som YouTube, MySpace, Facebook og Wikipedia. Dette sa fornyingsminister Heidi Grande Røys i en tale til internasjonale IKT-eksperter og beslutningstakere i Lisboa i går.

Heidi Grande Røys presenterte norske eforvaltnings-løsninger under sitt foredrag under den europeiske eForvaltningskonferansen Reaping the Benefits of eGovernment i Lisboa, Portugal.