Historisk arkiv

Holmlia skole - eksempel til etterfølgelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og finansminister Kristin Halvorsen ble ubetinget imponerte da de besøkte Holmlia skole 10. januar.

Statsrådene Grande Røys og Halvorsen på skolebenken.Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og finansminister Kristin Halvorsen ble ubetinget imponerte da de besøkte Holmlia skole 10. januar. Det vakte berettiget oppmerksomhet i media da Holmlia skole som en av de første, tok i bruk Linux og åpen kildekode for snart tre år siden. Onsdag fikk statsrådene høre om erfaringer som var høstet og nye prosjekter som var i gang.

Holmlia skole er i dag igjen pioner ved å ta i bruk vidcasting i undervisningen. (En av to skoler i landet.) Et opplegg som kan få stor betydning for å hjelpe minoritetselever med å lære seg norsk, men som også med fordel kan benyttes til undervisningen innenfor fag som matematikk og naturfag. Vidcasting er en forlengelse av podcasting, og lar elever laste ned undervisningsmateriell på ipoder eller tilsvarende utstyr.

Smarttavler
Helt nytt er også smarttavler. Dette er en trykksensitiv tavle som gjør at lærerens tavleundervisning kan lastes ned og eksporteres som videofiler. Smarttavler åpner for store muligheter og er først helt nylig tatt i bruk ved Universitetet i Oslo, og nå også ved Holmlia skole.

Erfaringene med Linux operativsystem er overveldende positiv. Stabiliteten er unik, og systemet gjør at skolen i dag problemfritt kan bruke datamaskiner som med andre systemer ville vært fullstendig utdaterte.

Daniel Villadsen viser filmen han har laget om sur nedbør.

Daniel Villadsen viser filmen han har laget om sur nedbør. (Foto: Oslo SV)