Historisk arkiv

Personvern på timeplanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Målet er å gjøre de unge mer bevisste på bruk av personopplysninger om seg selv og andre på Internett, sa statsråd Grande Røys under lanseringen av kampanjen "Du bestemmer…".

www.dubestemmer.no- Her må eg setje grenser for kor mange personopplysningar eg vil dele med dykk journalistar, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys under lanseringen av kampanjen "Du bestemmer…." på Elvebakken skole i Oslo mandag. Side på side om statsrådens liv var hentet fram fra Internett.

Bakgrunnen var lanseringen av et nytt undervisningsopplegg om personvern som er utarbeidet i regi av Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet. Målgruppen er de eldste elevene på ungdomstrinnet og de yngste på videregående skole. Undervisningsopplegget sendes ut til landets skoler denne uken og klassesett kan bestilles på nettstedet www.dubestemmer.no.

- Målet er å gjere dei unge meir bevisste på bruk av personopplysningar om seg sjølve og andre på internett, og å skape refleksjon og diskusjon, sa Grande Røys.

Undervisningsopplegget har blitt til gjennom et samarbeid mellom Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet. Dessuten har to lærere deltatt i prosjektgruppa og materiellet har blitt testet ut i fokusgrupper med ungdommer. ”Hvorfor har vi ikke fått dette før?” var en av reaksjonene fra fokusgruppene.

- Kvar enkelt er sjølv ansvarleg for å setje grenser i forhold til bruk av eigne personopplysningar på Internett. Det er viktig at ungdom har kunnskap om personvern og kjenner rettane sine. Har ein kunnskap om konsekvensar av mogelege val, kan ein også ta ansvar, sa statsråden.

Statsråd Heidi Grande Røys sammen med to elever fra Elvebakken skole i Oslo.

Nader Salamat og Kristine Dyrdal fraKjellervolla skolesammen med fornyingsminister Heidi Grande Røys.