Historisk arkiv

Åpent møte om media og personvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Personvernkommisjonen inviterer til åpent møte om media og personvern 7. februar 2008. Blant innledere er Georg Apenes, Hilde Haugsgjerd, Per Edgar Kokkvold, Jan Omdahl, Ørnulf Røhnebæk, Hilde Sandvik, Nils E. Øy og Knut Olav Åmås.

Personvernkommisjonen inviterer til åpent møte om media og personvern 7. februar 2008. Innledere er Georg Apenes, Kyrre Eggen, Hilde Haugsgjerd, Ina Lindahl, Per Edgar Kokkvold, Jan Omdahl, Rune Opdahl, Ørnulf Røhnebæk, Hilde Sandvik, Nils E. Øy og Knut Olav Åmås.

Program for dagen finner du på Personvernkommisjonens nettsider
Seminaret er nå fulltegnet.

Kommisjonen planlegger å gjennomføre flere åpne debattmøter utover våren 2008. Hensikten er å skape offentlig debatt og oppmerksomhet rundt ulike personvernutfordringer.

Personvernkommisjonen ble opprettet av regjeringen 25. mai 2007. Kommisjonen skal ta for seg den sårbare stillingen personvernet har i møte med den teknologiske utviklingen og komme med forslag som kan bidra til å styrke enkeltmenneskets integritet og rett til privatliv.