Historisk arkiv

Åpent møte om personvern for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Personvernkommisjonen inviterer til åpent møte om personvern for barn og unge 6. mars. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys åpner konferansen og svarer på spørsmål fra salen. Andre foredragsholdere er Elizabeth Hartmann, Stian Lindbøl, Thomas Hepsøe, Knut Haanes, Christine Hafskjold og Guro Slettemark.

Personvernkommisjonen inviterer til åpent møte om personvern for barn og unge 6. mars. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys åpner konferansen og svarer på spørsmål fra salen. Andre foredragsholdere er Elizabeth Hartmann, Stian Lindbøl, Thomas Hepsøe, Knut Haanes, Christine Hafskjold og Guro Slettemark. Det blir også debatt med elever fra videregående skole og representanter fra ungdomsorganisasjonene.

Program for dagen og påmelding finner du på Personvernkommisjonens nettsider.
Påmeldingsfrist er 1. mars.

Personvernkommisjonen arrangerte åpent møte om media og personvern 12. februar og vil i løpet av våren også arrangere debattmøter om arbeidsliv og personvern, helse og personvern og samferdsel og personvern. Hensikten er å skape offentlig debatt og oppmerksomhet rundt ulike personvernutfordringer.

Personvernkommisjonen ble opprettet av regjeringen 25. mai 2007. Kommisjonen skal ta for seg den sårbare stillingen personvernet har i møte med den teknologiske utviklingen og komme med forslag som kan bidra til å styrke enkeltmenneskets integritet og rett til privatliv.