Historisk arkiv

Åpent seminar om den sosiale web'en

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mer enn en million nordmenn er medlemmer av nettsamfunn. Hvilken betydning har nettsamfunn for kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggere? Hvordan kan og bør staten forholde seg til nye kommunikasjonsformer? Dette er tema for et seminar 20. mai. Se opptak av seminaret på Nett-TV på regjeringen.no.

Mer enn en million nordmenn er medlemmer av nettsamfunn.  Hvilken betydning har nettsamfunn for kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggere? Hvordan kan og bør staten forholde seg til nye kommunikasjonsformer? Dette er tema for et seminar i regjeringskvartalet 20. mai.

Se opptak av seminaret på nett-TV på regjeringen.no

Tid: tirsdag 20. mai kl. 9-12
Sted: rom 2511, Akersgata 59 (R5)
Påmelding: Seminaret er nå fulltegnet.

Program

  • Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), åpner seminaret. 
  • Tanja Storsul ved Institutt for medier og kommunikasjon og Vibeke Kløvstad ved Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen presenterer rapporten Nye nettfenomener - Staten og delekulturen (PDF, 1 Mb).
  • Petter B. Brandtzæg og Marika Lüders ved Sintef IKT presenterer en midtveisrapport om fremtidsperspektiver for hvordan offentlige informasjonstjenester kan utnytte brukerskapt innhold. Studien har arbeidstittelen Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon? (PDF, 1 Mb
  • Kommentarer ved blant annet Rune Røsten, ansvarlig redaktør for Nettby.
  • Diskusjon

FAD arrangerer seminaret i samarbeid med Universitetet i Oslo og Sintef IKT. Begge studiene som blir presentert er initiert og støttet av FAD. Hensikten er å øke kunnskapsgrunnlaget om utviklingen og bruken av nye digitale tjenester og for å avdekke eventuelle konsekvenser og muligheter for politikkutviklingen.