Historisk arkiv

Flytting av statlige virksomheter – hva er effektene?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen ønsker å undersøke effekter av at statlige virksomheter flyttes ut av Oslo. Fornyings- og administrasjonsdepartementet gjennomfører derfor nå – i samarbeid med fagdepartementene - en samlet evaluering av de syv statlige virksomheter som er flyttet ut av Oslo de siste årene.

Regjeringen ønsker å undersøke effekter av at statlige virksomheter flyttes ut av Oslo. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomfører derfor nå – i samarbeid med fagdepartementene - en samlet evaluering av de syv statlige virksomheter som er flyttet ut av Oslo de siste årene. De som skal under lupen er Kystverket, Konkurransetilsynet, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Medietilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Evalueringen skal se på både økonomiske effekter for regionene som virksomhetene har flyttet til, interne effekter for organisasjonen (for eksempel bemanning), og faglige effekter (dvs. hvordan oppgavene løses) etter flyttingen. Evalueringen skal også finne fram til de forhold som kan forklare de virkningene som har oppstått som følge av flyttingen. Ved å sammenligne de syv flyttingene, tar evalueringen sikte på å komme fram til hvilke virkninger utflytting av statlige virksomheter kan få mer generelt. Dette vil kunne gi viktig innsikt når politikken skal utvikles videre.

Evalueringen vil bli utført av Asplan Viak (i samarbeid med PWC og SINTEF), og resultatene skal foreligge 1. juni 2009. FAD får i tillegg bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)  i arbeidet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

  • Cæcilie Riis, avd.dir. i FAD, tlf. 22 24 48 15 
  • Eivor Nebben/Ingunn Botheim, DIFI, tlf. 22 45 10 00