Historisk arkiv

- Utnytt de nye mulighetene!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Dette var det klare rådet fra samtlige innledere på Fornyingsdepartementets seminar om den sosiale web'en 20. mai. - Vi trenger kunnskap om hvordan de nye nettfenomenene utfordrer oss som myndigheter og mulighetene de gir oss, sa politisk rådgiver Jørund Leknes da han åpnet seminaret.

Dette var det klare rådet fra samtlige innledere på Fornyingsdepartementets seminar om den sosiale web'en 20. mai. - Vi trenger kunnskap om hvordan de nye nettfenomenene utfordrer oss som myndigheter og mulighetene de gir oss, sa politisk rådgiver Jørund Leknes da han åpnet seminaret.

Petter B. Brandtzæg, Sintef IKT Vibeke Kløvstad, Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen (UiO) Rune Røsten, ansvarlig redaktør for Nettby Tanja Storsul, Institutt for medier og kommunikasjon (UiO) 

Se opptak av seminaret på nett-TV på regjeringen.no

Politisk rådgiver Jørund Leknes åpnet seminaret med å understreke at de nye nettfenomenene som Facebook, YouTube, Nettby etc. er et område hvor utviklingen skjer raskt og at det er et stort behov for et bedre kunnskapsgrunnlag. Dette er også formålet med seminaret, både å formidle og dele den kunnskapen som finnes på området og gi en anledning til å få en bred og åpen diskusjon om hva dette betyr for offentlig sektor. - Vi trenger kunnskap om hvordan dette utfordrer oss som myndigheter og mulighetene det gir oss, sa Leknes.

Tanja Storsul ved Institutt for medier og kommunikasjon og Vibeke Kløvstad ved Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen presenterte rapporten Nye nettfenomener - Staten og delekulturen. De anbefaler at informasjon på offentlige nettsteder bør være enkel for brukerne å dele og ta med seg til andre nettsteder og at staten bør bli mer fleksibel og målrettet i valg av informasjonskanaler. - Det er liten grunn til at man bare skal få tak i offentlig informasjon ved å gå inn på offentlige nettsider. Staten må snu sin tenkemåte fra å vektlegge kontroll til at informasjon skal være mest mulig delbar og kunne brukes i andre kontekster, sa Tanja Storsul.  

Presentasjonen til Tanja Storsul og Vibeke Kløvstad (PDF, 1 Mb) 

Rapporten Nye nettfenomener - Staten og delekulturen og bakgrunnsmaterialet er lagt ut på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Petter B. Brandtzæg og Marika Lüders ved Sintef IKT presenterte deretter en midtveisrapport om fremtidsperspektiver for hvordan offentlige informasjonstjenester kan utnytte brukerskapt innhold. Studien har arbeidstittelen Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon? Brandtzæg oppfordret det offentlige til å åpne opp og frigjøre sin informasjon og slik muliggjøre gjenbruk av den i nye sammenhenger. - Brukerskapte nettverkstjenester er blitt de nye portalene, sa Brandtzæg. Han foreslo at staten bør legge opp til en wikipedia for offentlig informasjon ("eGov-wikipedia") hvor borgerne selv kan legge inn og redigere all mulig offentlig informasjon.  Dessuten bør det offentlige inngå samarbeid med "eGov-geeks" om små nyttige tjenester.

Presentasjonen til Petter B. Brandtzæg og Marika Lüders (PDF, 1 Mb)  

Du finner Brandtzægs kilder brukt i presentasjonen på Del.icio.us

Rune Røsten, ansvarlig redaktør for Nettby, var invitert til å kommentere innleggene fra Storsul/Kløvstad og Brandtzæg/Lüders. - Forvaltningen må ta nettkulturen og engasjementet blant brukerne på alvor, eksperimentere mer og ha en åpen dialog med brukerne. Statlig IT-utvikling er for dyr, altomfattende og langsom, sa Røsten. Han hadde liten tro på deling av statlige artikler på nettsamfunn fordi deling av innhold i stor grad handler om identitetsbygging. - Offentlige artikler bidrar neppe til å styrke identiteten og uttrykke noe om personligheten, sa Røsten. Han mente derimot at "beta-tankegangen" er veien å gå og at det offentlige bør alliere seg med "eGov-geeks" og teste ut små nyttige tjenester som på bakgrunn av responsen fra brukerne videreutvikles hvis de fungerer eller legges ned hvis de ikke gjør det.