Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dialog for å beholde forskrift mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Eftas overvåkingsorgan ESA mener en norsk forskrift som skal forhindre sosial dumping, er i strid med EØS-avtalen. Forskriften stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og er et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping. Regjeringen vil derfor slåss for å beholde den.

- Vi ser imidlertid at forskriften kunne vært tydeligere på enkelte punkter, og vil derfor gå i dialog med ESA, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I juli i år åpnet ESA (EFTA Surveillance Authority) sak mot Norge med påstand om at forskriften er i strid med EØS-avtalen. En sentral innvending fra ESA er at den ikke klart nok skisserer hvilke krav til lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for dem som jobber med leveranser til det offentlige

- Forskriften kunne vært klarere på dette, og vi vil nå drøfte med ESA hvordan vi kan gjøre disse kravene tydeligere, sier Aasrud.

Eventuelle endringsforslag vil bli drøftet med partene i arbeidslivet før de sendes på alminnelig høring.


 

Til toppen