Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

I statsråd 18.12.2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene medfører også at departementets sider er under oppdatering.

FAD skifter navn
Fornyings- og administrasjonsdepartementet endrer navn til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1. januar 2010. Forkortelsen vil fortsatt være FAD.

FAD vil fra årsskiftet ha ansvaret for kirkesaker som har sortert under tidligere Kultur- og kirkedepartementet, og same- og minoritetspolitiske saker som blir overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Samtidig vil ansvaret for offentlige tjenestepensjonsordninger bli overført til det nye Arbeidsdepartementet.

For mer informasjon om endringene i departementsstrukturen se pressemelding fra Statsminsterens kontor.