Historisk arkiv

Oppfordrer til utfasing av Internet Explorer 6

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys oppfordrer virksomheter til bli mer aktive i å fase ut Internet Explorer 6 (IE6), men vil ikke pålegge offentlige virksomheter å ikke tilpasse sine nettsider til IE6.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys oppfordrer virksomheter til bli mer aktive i å fase ut Internet Explorer 6 (IE6), men vil ikke pålegge offentlige virksomheter å ikke tilpasse sine nettsider til IE6. – Det er viktig at offentlige nettsteder følger internasjonale webstandarder og at nettsidene er tilgjengelig uavhengig av hvilken programvareleverandør brukeren har, sier statsråden.

Det pågår for tiden en kampanje for å fase ut bruken av nettleseren IE6. Bakgrunnen for kampanjen er at denne nettleseren i liten grad tilfredsstiller dagens krav til moderne nettløsninger og har for dårlig støtte for internasjonale webstandarder. Det blir dermed kostbart for innholdsleverandører å tilpasse sine nettløsninger til gamle nettlesere. I følge kampanjen er  en av hovedårsakene til treg utfasing at mange store virksomheter ikke oppgraderer nettlesere i takt med markedsutviklingen. Dagbladet.no, Teknisk ukeblad og partiet Rødt har derfor oppfordret fornyingsministeren til å sørge for at det offentlige slutter å etterspørre tilpasning av sine nettløsninger til den utdaterte nettleseren. Microsoft har også oppfordret folk som bruker IE6 til å oppgradere nettleseren.

- Generelt er min anbefaling at alle innbyggere og virksomheter jevnlig bør oppdatere sin programvare. Dette gir mer fleksible løsninger som bedre ivaretar IKT-standarder, sikkerhet og åpenhet. De som oppgraderer vil også få bedre funksjonalitet. Jeg vil oppfordre store offentlige nettsteder til å fase ut IE6, for eksempel ved å anbefale IE6-brukere om å oppgradere nettleseren sin, sier Grande Røys.

Fornyingsministeren vil ikke pålegge statlige virksomheter å ikke tilpasse nettsteder til brukere av IE6. - Det som er viktig er at offentlige nettsteder følger internasjonale webstandarder, slik at de fungerer i nye nettlesere. Offentlige nettsteder skal ikke tvinge brukerne til å ha programvare fra en bestemt leverandør for å kunne leses, sier fornyingsministeren.

Statsråden oppfordrer også statlige virksomheter til å til å fase ut IE6 som nettleser til bruk internt i virksomheten, men vil ikke fremme noe pålegg om dette. Mange virksomheter, både offentlige og private, baserer interne systemer som saksbehandlingssystemer på denne nettleseren. Hvis de interne systemene ikke kan bruke nyere nettlesere vil virksomhetene bli påført kostnader ved et påbud om tvungen oppgradering.