Historisk arkiv

Klart for klart språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1,3 millioner nordmenn har problemer med å fylle ut et offentlig skjema. – Det er en demokratisk rett å forstå offentlig informasjon, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Klarspråksprosjektet lanseres nå for at alle skal kunne forstå statlige brev, veiledere og skjema.

Logoen til Klarspråk-prosjektetProsjektet for klart språk i staten skal hjelpe statlige virksomheter til å skrive klart i sin kommunikasjon med innbyggerne. Det består av kurs for statsansatte, nettbaserte verktøy som skal brukes når tekst utvikles, en språkpris til en statlig virksomhet som har gjort en spesiell innsats for klart språk, og økonomisk støtte til lokale språkprosjekter.

- For innbyggeren skal offentlig sektor være enkel og grei å forholde seg til. Alle skal kunne forstå sine rettigheter, plikter og muligheter. Et demokrati kan ikke fungere hvis folk ikke skjønner hva det offentlige skriver, sier Grande Røys.

www.klarspråk.no kan også hvem som helst ”tipse” om uklart og dårlig språk fra det offentlige. Statsråden oppfordrer alle som kommer over tunge, uforståelige eller tåkete formuleringer eller skjema å melde fra på det nye nettstedet.

En spørreundersøkelse viser at store deler av befolkningen sliter med å forstå tekster fra det offentlige. I tillegg til frustrasjon for den enkelte innbygger, skaper dette mye ekstraarbeid for offentlige virksomheter.
- Uklart språk er dyrt. Tenk bare på hvor mye tid som kastes bort når over en halv million nordmenn ringer eller oppsøker et offentlig kontor for å få oppklart uklarheter, sier fornyingsministeren.

Klarspråk.no et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Prosjektet vil gå fram til 2011.

Bakgrunn:
TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse for Fornyings- og administrasjonsdepartementet  blant en representativ del av den voksne befolkningen (over 15 år):

  • 1 av 3 mener offentlige skjema er vanskelige å fylle ut (ca 1,3 millioner personer).
  • Av de 1, 3 millionene som synes siste skjema var vanskelig, tok ca halvparten kontakt med avsender. Det blir anslagsvis 600 000 ekstra henvendelser til offentlige kontorer.
  • 1 av 3 nordmenn synes det offentlige skriver uklart (ca 1,3 millioner personer).
  • 1 av 4 nordmenn synes det er vanskelig å forstå innholdet i brosjyrer og veiledninger (ca 900 000 personer).
  • 1 av 8 nordmenn hadde vansker med å forstå det siste brevet de fikk (500 000 personer).

Hvorfor trenger vi klarspråk? Bli med Henrik på skrivekurs og få svar i løpet av ett minutt og femten sekunder. Se videoen (flash) "Sånn gjør vi det hos oss":