Historisk arkiv

Rigmor Aasrud besøker teknologibedriften IBM

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

IKT-minister Rigmor Aasrud besøker tirsdag teknologibedriften IBM. Hensikten med besøket er å lytte til bransjens kunnskaper om hvordan smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan redusere klimautslippene.

Under møtet vil IKT-minister Rigmor Aasrud og administrerende direktør i IBM, Morten Thorkildsen, diskutere smarte, grønne løsninger for blant annet samfunnsområder som energi, transport, infrastruktur, byer og helse.

Dette er det første møtet statsråden holder med representanter fra IKT- bransjen. Aasrud vil i tiden fremover gjennomføre flere møter med bransjen for å lytte til næringens erfaringer, synspunkter og innspill.