Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker arbeidet med informasjonssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen styrker arbeidet med informasjonssikkerheten i Norge. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre det ekstra driftstilskuddet på to millioner kroner som ble gitt til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i det reviderte budsjettet for 2009.

Regjeringen styrker arbeidet med informasjonssikkerheten i Norge. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre det ekstra driftstilskuddet på to millioner kroner som ble gitt til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i det reviderte budsjettet for 2009. Departementets årlige tilskudd til senterets drift vil med dette forslaget bli 6,31 millioner kroner.

Regjeringen fritar også NorSIS fra det opprinnelige kravet om at en tredel av driftsutgiftene i NorSIS skal komme fra private aktører slik at senteret kan konsentrere seg om å utføre sikkerhetsoppgavene. Ved gjennomføring av konkrete prosjekter kan NorSIS fortsatt motta bidrag fra offentlige og private aktører. Bidragene kan gis som et direkte tilskudd eller i form av produkter og tjenester.

- God informasjonssikkerhet er en viktig forutsetning for næringsutvikling, for offentlig e-forvaltning og for å sikre innbyggernes integritet. Ledere og ansatte i næringsliv, stat og kommune må i fellesskap bidra til å skape og ta vare på sikkerhetskulturen i virksomheten og i samfunnet som helhet. NorSIS er en viktig ressurs,  i dette arbeidet,  sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

NorSIS arbeider målrettet for å øke sikkerhetskompetansen til små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Målet er å bedre sikkerheten og gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknologi i samfunnet mindre sårbar.

NorSIS er faglig underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvar for den forebyggende informasjonssikkerheten i landet.

Fagproposisjonen til Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Til toppen