Historisk arkiv

30 prosjekt søker bredbåndstøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det er stor kamp om de ferske distriktsrettede bredbåndskronene til Fornyings- og administrasjonsministeren. 30 prosjekt med adresse 170 av landets kommuner, er lansert.

Pressemelding

Nr.: 29/2006
Dato: 08.09.06
Kontaktpersoner: Kommunikasjonssjef Signe Horn, t. 926 03 520 eller programkoordinator i Norges Forskningsråd for HØYKOM, Vemund Riiser, t. 928 86 154

30 prosjekt søker bredbåndstøtte

Det er stor kamp om de ferske distriktsrettede bredbåndskronene til Fornyings- og administrasjonsministeren. 30 prosjekt med adresse 170 av landets kommuner, er lansert.

Nå starter den harde konkurransen. Totalt søkes det om 137 millioner kroner, mens potten fra regjeringen er på 50.

I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2006 er Høykom tildelt 50 millioner kroner i ekstra midler. Formålet med tilleggsbevilgningen er å bidra til å oppfylle målsettingen fra Soria Moria erklæringen om at alle skal ha tilbud om tilknytning til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007.

Kommuner og fylkeskommuner var søknadsberettiget. Fra før av har Høykom som styres fra Norges Forskningsråd, fått 69 millioner til utbredelse av bredbåndfremmende prosjekt og tiltak. Det nye med de siste 50, er at de også kan brukes til infrastrukturoppbygging av bredbåndslinjer.

- De nye millionene er distriktsrettet. Og søkerne har gjennom søknadsprosessen vist at de igjen evner å mobilisere lokale krefter, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og forteller videre:

- De fleste søknader er basert på samarbeid rundt større prosjekter med fylkeskommunen som koordinator. Med en gjennomsnittlig støtteandel på 34 % viser prosessen at for hver krone staten bidrar, utløses to kroner lokalt.

Utfallet av kampen om bredbåndsmillionene skal være klar rundt den 25. september.

Om HØYKOM
Høykom programmet er Norges Forskningsråds program for innovasjon og bredbåndsbaserte tjenester. Målsettingen er todelt: å bidra til at det offentlige etterspør bredbånd og bidra til fornying av offentlig sektor. Programmets visjon er å: " iverksette prosjekter og formidle kunnskap som bidrar til at Norge er ledende mht innovativ bruk av IKT og bredbåndstjenester i alle deler av offentlig sektor".

Høykom programmet er en av de største kildene til frie midler innenfor området innovasjon i offentlig sektor og utvikling av eforvaltning i Norge. Programmet har siden starten i 1999 støttet nær 500 prosjekter med nærmere 500 millioner kroner. Totalt har dette utløst et samlet prosjektomfang på over 1.400 millioner kroner. Se også www.hoykom.no

Disse har søkt om midler (xls-fil).