Historisk arkiv

Pressekonferanse om fremtidens politikk, st.meld. nr 17 - Et informasjonssamfunn for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det er på tide å skape eit breitt og samla offentleg ordskifte om IKT. I dag legg Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys fram Noregs fyrste breie og heilskaplege stortingsmelding om IKT-politikk. - IKT skal bidra til vekst og nyskaping, samtidig som det skal gjere kvardagen enklare for oss alle, seier Grande Røys.

Presseinvitasjon

Sted: Oslo S, Flytogterminalen
Dato: 15. desember, kl. 10.00
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Jan-Anders Dam-Nielsen, tlf 415 07 554

Pressekonferanse om fremtidens politikk, St.meld. nr. 17 - Et informasjonssamfunn for alle

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys inviterer til pressekonferanse på Oslo S, Flytogterminalen kl 10.00 fredag 15.12 i forbindelse med lanseringen av Norges første helhetlige stortingsmelding om IT-politikk.

IT blir en stadig større del av livene våre, og regjeringa ønsker med denne meldinga å gjøre politikerne og innbyggerne mer bevisste på hva IT faktisk betyr for oss. Det presenteres en rekke større og mindre tiltak i stortingsmeldinga, som vil få betydning både for samfunnet som helhet og for enkeltsektorer.

Meldinga vil ha stor betydning for næringsutvikling, IT-relatert forskning og de lange linjene i norsk økonomi. Men i tillegg vil den ha stor betydning for hvordan vi som innbyggere forholder oss til vår egen hverdag og til offentlig sektor ved hjelp av elektroniske løsninger.

Oslo S er valgt som lanseringssted som et godt eksempel på at teknologien omringer oss, og med et ønske om å problematisere og skape debatt om hvordan vi forholder oss både aktivt og passivt til ny teknologi.

Velkommen!