Historisk arkiv

IT-minister Heidi Grande Røys:

Historisk arkiv
IT-minister Heidi Grande Røys:

- Første skritt mot en offentlig sektor uten leverandørbindinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Regjeringen vil at innbyggere og næringsliv skal slippe å binde seg til én leverandør av programvare for å kommunisere med offentlige virksomheter, sier Heidi Grande Røys. I dag sender IT-ministeren forslag til nye obligatoriske IT-standarder for dokumentformat i offentlige virksomheter ut på høring.

Blant forslagene som nå sendes ut på høring er:

  • Retningslinjer og krav til bruk av åpne dokumentformater for publisering på Internett
  • Retningslinjer og krav til bruk av tegnsett som håndterer ulike språk

Forslagene er utarbeidet av Standardiseringsrådet for IT i offentlig sektor og inngår i førsteutkastet til en referansekatalog for IT-standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for hele eller deler av offentlig sektor.

- Det at jeg nå kan presentere førsteutkastet til referansekatalogen er en milepæl i arbeidet for en mer åpen, inkluderende og demokratisk offentlig sektor. Det er et viktig skritt på veien mot en offentlig sektor som kan kommunisere med og tilby tjenester til innbyggerne og virksomheter uavhengig av hva slags programvare man måtte velge, sier Grande Røys.

Grande Røys understreker at åpne standarder er viktig fordi det vil gi innbyggerne bedre tjenester fra det offentlige. Åpne standarder er også viktig fordi det bidrar til bedre samhandling mellom offentlige virksomheter. Virksomhetene vil dra nytte av økt uavhengighet fra leverandører og oppnå bedre ressursbruk. Offentlige virksomheter er storbrukere av IT. For IT-næringen betyr åpne standarder i det offentlige nye forretningsmuligheter og økt konkurranse om oppdrag.

- Ikke alle offentlige systemer kan på en effektiv måte snakke med andre systemer i det offentlige eller i privat sektor. Dette skyldes manglende bruk av åpne standarder, og at en har valgt lukkede leverandørløsninger. Det finnes eksempelvis tilfeller innenfor helsesektoren hvor vi ser at med mer standardiserte løsninger kan vi unngå at allerede digitalisert informasjon må sendes manuelt fra ett sykehus til et annet. Når systemer ikke snakker sammen skaper det store merkostnader for virksomheter i offentlig sektor. I noen tilfeller hindrer dette utviklingen av gode tjenester. Dette vil vi gjøre noe med, sier Grande Røys.

Standardiseringsrådet foreslår blant annet PDF og ODF som obligatoriske dokumentsstandarder i offentlige virksomheter. Blir forslaget vedtatt av regjeringa hindrer det ikke offentlige etater og virksomheter i å anvende andre formater i sin kommunikasjon med brukerne. Informasjon kan også publiseres på andre formater i tillegg, for eksempel DOC-formatet til Microsoft, så lenge de også er publisert på en av de obligatoriske formatene ODF eller PDF.

- Det er viktig at disse forslagene blir gjenstand for en åpen diskusjon. Jeg vil behandle alle innspill grundig, sier IT-ministeren.

Frist for innspill er 20. august 2007.

Standardiseringsrådet som ble opprettet i 2006, skal gi anbefalinger om standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for hele eller deler av offentlig sektor. Rådet er bredt sammensatt, med representanter for statlig og kommunalt forvaltningsnivå, ulike fagsektorer, samt organisasjoner som har standardisering som kjernevirksomhet. Standardiseringsrådets anbefaling kan du laste ned på www.regjeringen.no/fad.