Historisk arkiv

Det offentlige stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som gir hjemmel til å pålegge alle offentlige innkjøpere å kreve at leverandører og underleverandører tilbyr sine ansatte normale lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidstakere hos leverandører til offentlig sektor skal sikres normale lønns- og arbeidsvilkår. Dette er klart etter at Regjeringen fredag la fram et lovforslag som gir hjemmel til å pålegge alle offentlige innkjøpere å kreve at leverandører og underleverandører tilbyr sine ansatte slike betingelser. En tilsvarende ordning er allerede innført for statlig sektor. Nå utvides ordningen til å omfatte større innkjøp i både kommuner, helseforetak og liknende virksomheter.

- Vi har sett en rekke eksempler på at utenlandske arbeidstakere har uakseptable lønns- og arbeidsforhold, særlig i bygebransjen. Dette kan vi ikke akseptere. Offentlige oppdragsgivere har et spesielt ansvar for å bidra til ordnede forhold, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.