Forsiden

Historisk arkiv

Heidi Grande Røys til europeisk ministermøte om e-forvaltning:

Presenterer norske nyvinninger for europeisk ekspertise og beslutningstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys deltar 19. til 21. september under den fjerde ministerkonferansen om e-forvaltning i EU-regi. Statsråden er spesielt invitert til å holde et foredrag om norske nyvinninger innenfor elektronisk forvaltning.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys deltar 19. til 21. september under den fjerde ministerkonferansen om e-forvaltning i EU-regi. Grande Røys er spesielt invitert til å holde et foredrag om norske nyvinninger innenfor elektronisk forvaltning. Pressen er velkommen til å delta under konferansen.

Program se: www.megovconf-lisbon.gov.pt/
For presseakkreditering oppsøk: www.eu2007.pt/UE/vEN/Media/Acreditacao_Online/acreditacao_on_line.htm
Frist for påmelding er 17. september.

Heidi Grande Røys´ program for Lisboa-besøket:

19. september: Heidi Grande Røys deltar under det uformelle møtet i EUs ministerråd i Lisboa, Portugal. Ministerrådet vil etter planen vedta en erklæring om europeisk samarbeid om e-forvaltning.

20.  september: Heidi Grande Røys deltar under konferansen Reaping the Benefits of eGovernment. Heidi Grande Røys er spesielt invitert til å holde et foredrag om norske nyvinninger innenfor elektronisk forvaltning.

20. september: Heidi Grande Røys deltar under prisutdelingen av European eGovernment Awards 2007. De to norske e-forvaltningsløsningene Minside og GeoNorge er finalister i to av de fire kategoriene.

Om konferansen:
Konferansen Reaping the Benefits of eGovernment er et forum hvor europeiske land utveksler erfaringer knyttet til e-forvaltning og fornying av offentlig sektor. Hensikten er å fremme utvikling av offentlige elektroniske tjenester, utveksle ideer og erfaringer og peke ut retningen for dette arbeidet fremover. Temaer som blir satt på dagsorden under årets konferanse er bedre offentlige tjenester, åpenhet og demokratisk deltakelse, digital inkludering og effektiv forvaltning.

Konferansen er også et utstillingsvindu for innovative løsninger innenfor e-forvaltning. Under konferansen vil 52 utvalgte prosjekter bli spesielt presentert som nyvinninger europeiske land kan bygge videre på. Både Minside og GeoNorge er blant disse utvalgte.

4th Ministerial eGovernment Conference arrangeres av Portugal og EU-kommisjonen.

Kontaktpersoner:
I Oslo, rådgiver Helge Kvandal tlf. 2224 4776
I Lisboa, politisk rådgiver Jørund Leknes tlf. 90898492