Historisk arkiv

Heidi Grande Røys vil bruke IKT for å styrke miljøet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nye arbeidsformer støttet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan redusere det offentliges behov for forurensende transport. Nå vil fornyingsminister Heidi Grande Røys styrke bruken av IKT for å redusere klimautslipp.

Nye arbeidsformer støttet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan redusere det offentliges behov for forurensende transport. Nå vil fornyingsminister Heidi Grande Røys styrke bruken av IKT for å redusere klimautslipp. Under et ministermøte om eForvaltning i går oppfordret hun sine europeiske ministerkolleger til å gjøre det samme.

- Målrettet bruk av IKT kan bidra til å redusere antallet forretningsreiser og varetransporter, lavere forbruk av energi og endre måten offentlig forvaltning samhandler på, sa Heidi Grande Røys i et innlegg under ministerkonferansen om eForvaltning i Lisboa onsdag.

Nær halvparten av flyreiser i Norge i dag er arbeidsbetinget. En gjennomsnittlig flyreise tur-retur i Norge belaster miljøet med omtrent 300-400 kg CO2 per person. Nye arbeidsformer støttet av IKT, som videokonferanser, elektroniske møter og digital utveksling av informasjon, gjør det mulig å erstatte mange av disse forurensende arbeidsreisene. Ikke alle møter kan erstattes av elektroniske møter (eMøter), det å møtes fysisk er og vil alltid være viktig. Men når denne kontakten er etablert kan mye samarbeid gjøres via nettet med lyd, video og deling av skjerminnhold.

- Norge skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å spare miljøet og arbeide mer effektivt. Vi ønsker å framskynde at alle offentlige virksomheter installerer moderne systemer for eSamarbeid. Dette innebærer også større satsing på elektronisk samarbeid på tvers av organisasjoner og institusjoner og økt bruk av hjemmearbeid i offentlig forvaltning, sier Heidi Grande Røys.

Erfaringene med bruk av IKT i staten er positive. Konkurransetilsynet valgte å endre sin arbeidsform etter at Tilsynet flyttet til Bergen i 2004. Med utstrakt bruk av videokonferanser regner Tilsynet at det sparer ca 500 tjenestereiser i året til en kostnad på 1,25 millioner kroner. Miljøbesparelsen anslås til mellom 300 og 400 tonn CO2 per år for Konkurransetilsynet alene.

Dette er eSamarbeid
eSamarbeid beskriver nye arbeids- og samarbeidsformer støttet av IKT, som videokonferanser, fjernarbeid, (eMøter og programvare for deling av filer og dokumenter. Nye verktøy gjør samarbeid rett fra arbeidspulten mulig. PC-baserte elektroniske møter med video, lyd og deling av filer og programmer er nå mulig å gjennomføre, til erstatning for fysiske møter. Med levende bilder, lyd og høyoppløselige stillbilder eller lysark-presentasjoner er mulighetene mange.

Dette er gevinstene
Stadig flere av oss er opptatt av miljøet rundt oss. eSamarbeid vil i denne sammenheng være et grønt alternativ til bruk av bil eller fly. Både offentlige og private virksomheter kan spare store kostnader ved å ta i bruk videokonferanser. Her er flere gevinster:

  • Flere avdelinger med ulike geografiske plasseringer kan ha møter sammen.
  • Økt produktivitet fordi reisetid blir arbeidstid.
  • Redusert reisevirksomhet betyr lavere kostnader, og ansatte får fritid i stedet for hotellopphold.
  • Ressurspersonell er lettere tilgjengelig.
  • Raskere beslutninger.