Historisk arkiv

Brudd i forhandlingene med LO Stat, YS Stat og Unio Stat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Vi er meget overrasket over at LO Stat, YS Stat og Unio Stat har brutt lønnsforhandlingene med Staten. Det er fortsatt flere dager igjen til fristens utløp 1. mai og vi opplevde at vi hadde en god prosess. I morgen var det avtalt møte der vi skulle legge frem vårt tilbud nummer to. Derfor er vi skuffet over at disse tre organisasjonene velger å bryte nå, sier Siri Røine, Statens Personaldirektør.

- Vi er meget overrasket over at LO Stat, YS Stat og Unio Stat har brutt lønnsforhandlingene med Staten. Det er fortsatt flere dager igjen til fristens utløp 1. mai og vi opplevde at vi hadde en god prosess. I morgen var det avtalt møte der vi skulle legge frem vårt tilbud nummer to. Derfor er vi skuffet over at disse tre organisasjonene velger å bryte nå, sier Siri Røine, Statens Personaldirektør.

Akademikerne har ikke brutt lønnsforhandlingene med staten.

- Det var flere arbeidsgrupper i gang med å løse flere av de viktige utfordringene vi står overfor i årets oppgjør. Fra Statens side har vi i årets oppgjør blant annet lagt opp til en offensiv likelønnspolitikk. Vi legger i dette oppgjøret opp til klart sterkere likelønnsføringer enn tidligere, sier Røine.

Røine understreker også at det for Staten er viktig å få til et oppgjør som sikrer staten mulighet til rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

- Vi legger stor vekt på å støtte opp under den etablerte forhandlingsmodellen der frontfaget, det vil si konkurranseutsatt sektor, skal sette rammene for forhandlingene i staten. Arbeidstakerorganisasjonene har fremmet krav som ligger klart over den løsningen som er framforhandlet i privat sektor. Norsk arbeidskraft har aldri vært dyrere enn nå sammenliknet med andre land. Et dyrt lønnsoppgjør vil øke kostnadene på arbeidskraften i Norge ytterligere, trekke i retning av høyere rente og øke faren for styrking av kronen. En slik utvikling vil gå ut over norsk næringsliv og husholdninger med lån. Vi må få til et oppgjør med de statsansatte som ikke bidrar til å øke presset på norsk økonomi ytterligere, sier Siri Røine.