Historisk arkiv

Korrupsjonsjegere på norgesbesøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Europarådets verktøy mot korrupsjon, GRECO (Group of States against Corruption), er på norgesbesøk. Det er partifinansiering som skal gås etter i sømmene. Tidligere anbefalinger fra gruppen har ført til at norsk lovgivning er blitt revidert.

-GRECO følger grundig opp Ministerrådets anbefalinger om antikorrupsjonstiltak. Flere av medlemslandene i øst og vest står foran et omfattende revisjonsarbeid etter GRECO-besøk, sier seniorrådgiver Jens Oscar Nergård som er medlem av den norske delegasjonen til GRECO.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har gitt GRECO en skriftlig redegjørelse om norske tiltak for å forhindre korrupsjon i forbindelse med partifinansieringen. Et team av eksperter fra USA, Romania og Island, ledet av GRECOs sekretariat i Strasbourg, er nå i Norge for å etterprøve dette. Teamet skal i løpet av de kommende dager ha samtaler med alle stortingspartiene, partirevisorer, småpartier, media, LO, NHO og ulike myndighetsorganer.

De aller fleste landene i Europa deltar i GRECO-samarbeidet (47) – i tillegg deltar USA. Medlemskapet innebærer at et land både må være med å evaluere andre land og avfinne seg med selv å bli evaluert og ta hensyn til anbefalingene.

Se også: