Historisk arkiv

Løfter særpreget i statlig lederskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nå lanseres ”Plattform for ledelse i staten”, som gir rammer og prinsipper for statlig lederskap. - Å være leder i staten er krevende og unikt, og må bygge på bestemte verdier som krever egne holdninger, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Nå lanseres ”Plattform for ledelse i staten”, som gir rammer og prinsipper for statlig lederskap.  - Å være leder i staten er krevende og unikt, og må bygge på bestemte verdier som krever egne holdninger, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Regjeringen har bestemt at plattformen skal danne grunnlaget for statlig ledelse og lederskap. Staten som arbeidsgiver setter nå fokus på lederskap, og oppfordrer til lokal ledelsesutvikling med basis i ledelsesplattformen. Dilemmaer, forventninger og utfordringer innen ledelse blir gjennomgått, og plattformen inviterer til selvrefleksjon. Åpenhet og involvering, samarbeid på tvers og arbeidsmiljø er blant temaene.
- Statlige ledere har demokratiske forpliktelser og skal ivareta fellesskapets beste i tillegg til budsjettansvaret. Dette skiller statlig lederskap fra næringslivsledelse hvor økonomiske resultater veier tyngst. Med plattformen har vi et verktøy for å dyrke frem unik og god ledelse, sier fornyingsministeren.

Plattformen blir grunnlaget for lederopplæringen som Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører i staten.

”Plattform for ledelse i staten” blir nå sendt ut til ca 10 000 statlige ledere, og kan lastes ned fra www.regjeringen.no/ledelsesplattform

Les mer om lederopplæringen på nettsidene til DIFI.