Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny undersøkelse:

Syv av ti ungdommer deltar i nettsamfunn daglig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

En ny undersøkelse viser at 99 prosent av tenåringene har tilgang til Internett og de bruker nettet på nye måter. 70 prosent av de eldste tenåringene deltar daglig i ett eller flere nettsamfunn.

En ny undersøkelse viser at 99 prosent av tenåringene har tilgang til Internett og de bruker nettet på nye måter. 70 prosent av de eldste tenåringene deltar daglig i ett eller flere nettsamfunn.

- Utviklingen av politikk for informasjonssamfunnet forutsetter kunnskap om bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dagens 16-19-åringer har vokst opp med Internett. Denne generasjonens bruk av medier og teknologi kan gi oss innblikk i måten vi samhandler på i morgendagens samfunns- og arbeidsliv, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

En undersøkelse Institutt for medier og kommunikasjon og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning har utarbeidet på oppdrag fra Fornyingsdepartementet viser at 96 prosent av 16-19 åringer bruker Internettet daglig. Nettet brukes til underholdning, til å søke informasjon og ikke minst som en sosial innretning. 70 prosent av de eldste tenåringene deltar i ett eller flere nettsamfunn hver dag. Den sosiale weben dominerer i dag ungdoms mediebruk.

- Nettsamfunn representerer både demokratiske muligheter og utfordringer som vi ikke kan ignorere. Skal vi kommunisere med ungdom og unge voksne må vi forstå og komme delingskulturen som preger nettsamfunn i møte, sier Grande Røys.

Den foreløpige rapporten fra Universitetet i Oslo, ført i pennen av Tanja Storsul og Vibeke Kløvstad, tar til orde for at statlige virksomheter bør ta nye nettfenomener på alvor. Rapporten anbefaler at offentlige virksomheter legger bedre til rette for at informasjon på offentlige nettsider skal kunne deles av andre.

Fornyingsministeren er positiv: - Staten skal ikke nødvendigvis opprette egne profiler eller digitale møtesteder i disse nettsamfunnene, men vi bør legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon. Dette er en demokratisk utfordring mer enn det er en teknisk utfordring, sier Grande Røys.

Rapporten Nye nettfenomener - Staten og delekulturen utarbeides på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Les mer om de foreløpige funnene i denne presentasjonen:
Nye nettfenomener - staten og delekulturen (PDF)