Historisk arkiv

Vil styrke biblioteket som digital læringsarena

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Folkebibliotek har i flere år gitt brukerne sine viktig opplæring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og tilgang til Internett. Et nytt initiativ skal utvikle en nasjonal modell for digital kompetanseheving i folkebibliotekene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet støtter prosjektet med 450 000 kroner.

Folkebibliotek har i flere år gitt brukerne sine viktig opplæring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og tilgang til Internett. Et nytt initiativ skal utvikle en nasjonal modell for digital kompetanseheving i folkebibliotekene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) støtter prosjektet med 450 000 kroner.

- Banktjenester, byggesøknader, offentlige debatter, kultur og underholdning, alt flytter på nett, men ikke alle blir med på flyttelasset. Mange ekskluderes fra informasjonssamfunnet fordi de mangler grunnleggende kunnskap om IKT. Derfor ønsker vi å styrke bibliotekene som digital læringsarena, sier statssekretær Wenche Lyngholm i FAD.

Et nytt prosjekt i regi av ABM-utvikling skal samle erfaringene og utvikle en nasjonal modell for bibliotekene som arena for digital kompetanseheving. Modellen vil bygge på erfaringer fra folkebibliotekene gjennom flere år. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med andre aktører på feltet blant annet Vox, Seniornett, Senter for seniorpolitikk, og fylkesbibliotekene i Buskerud og Oppland.

Innvandrergrupper, seniorer utenfor arbeidslivet og arbeidstakere i yrker der det hittil ikke har vært krav om digital kompetanse vil nyte godt av et styrket bibliotekstilbud, i følge ABM-utvikling.

Prosjektet avsluttes i juni 2009.

Les mer: