Historisk arkiv

Historisk arkiv

Brudd i lønnsforhandlingene i Staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Arbeidstakerorganisasjonene har brutt lønnsforhandlingene med Staten. – Vi har ikke blitt enige om lønn og pensjon. Nå er det opp til Riksmeklingsmannen å finne en løsning, sier statens personaldirektør Siri Røine.

LO Stat, YS Stat, Unio Stat og Akademikerne brøt i dag kl 14 forhandlingene med Staten. Vårens lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor det forhandles om økonomiske tillegg og pensjon. Partene skal bli enige om tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP til ny folketrygd. Statens forhandlingsdelegasjon ledes av personaldirektør Siri Røine.

Partene er innkalt til Riksmeklingsmannen 4. mai, og meklingen blir ledet av Nils Dalseide. Meklingen foregår i Riksmelingsmannens lokaler og skal være avsluttet innen 26. mai kl. 24.00.