Historisk arkiv

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Det er gledelig at vi har kommet til enighet med de ansattes organisasjoner både når det gjelder lønn og pensjon. Pensjonsløsningen innebærer en videreføring av dagens modell med en nødvendig tilpasning til den nye folketrygden, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Det er gledelig at vi har kommet til enighet med de ansattes organisasjoner både når det gjelder lønn og pensjon. Pensjonsløsningen innebærer en videreføring av dagens modell med en nødvendig tilpasning til den nye folketrygden. Det gir oss et godt utgangspunkt for å rekruttere og beholde kompetent og dyktig arbeidskraft som vi trenger i det offentlige, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio kom torsdag morgen til enighet med Staten under meklingen i det statlige tariffområdet.

Grande Røys er fornøyd med at oppgjøret har en nøktern profil:

- Jeg vil gi partene ros for at de gjennom dette oppgjøret har vært med å ta ansvar i en vanskelig økonomisk situasjon. Jeg er også glad for at vi fortsetter arbeidet sammen med partene når det gjelder likelønn.

Det er en nøktern profil på oppgjøret. Det gis kronetillegg til de i toppen og de i bunnen av tabellen, mens det midtre sjiktet får et prosenttillegg. Med et høyt overheng fra i fjor, ligger årslønnsveksten for de ansatte i staten i gjennomsnitt på 4,4 prosent.

- Det har som alle har kunnet se vært svært krevende forhandlinger. Når får vi på plass en god pensjonsmodell som gjør staten i stand til å rekruttere og beholde medarbeidere til å utføre viktige oppgaver. Samtidig må lønnsoppgjørene være i tråd med det som er bærekraftig for norsk økonomi over tid. Årets oppgjør ivaretar begge disse hensynene, sier Heidi Grande Røys.

Riksmeklingsmannens møtebok med alle vedlegg (PDF)

Foreløpig utgave av ny hovedlønnstabell (A-tabell) gjeldende fra 1. mai 2009 (PDF)